PCR boost® je reagencie, která díky zlepšení citlivosti a specifičnosti během amplifikace DNA či RN Atemplátů až 5x zvyšuje výkonnost  PCR a RT-PCR. 
PCR boost®   významným způsobem zlepšuje amplifikaci obtížných vzorků:

  • LCN (≤100 pg)
  • Degradované vzorky, včetně historických materiálů
  • FFPE - vzorky fixované ve formalínu a zalité do parafínu
  • Vzorky s kopurifikovanými inhibitory (hem, humínové a flavonové kyseliny, apod.

PCR boost®   nevyžaduje změnu protokolu:

  • Je kompatibilní s většinou komerčně dostupných Taq polymeráz
  • Používáte stejný protokol a přístrojové vybavení
  • Je chemicky stabilní - neovlivňuje bod tání ani teplotu přisedání primerů
  • PCR produkty jsou kompatibilní se všemi následnými aplikacemi

Ke stažení:

PCRboost A Novel PCR Amplification Enhancer - App note

Successful amplification of thermally degraded DNA using PCRboost

Protocol - PCRBoost