Aurora System od společnosti Boreal Geneomics

Revoluční platforma pro extrakci nukleových kyselin založená na technologii nelineární elektroforézy.
  • Nesrovnatelná čistota nukleových kyselin
  • Vysoký výtěžek ze zředěných vzorků
  • Izolace intaktní DNA o vysoké molekulové hmotnosti od 100kb – 1Mb
  • Nové agarózové náplně pro opakované použití
  • Vstup: až 5 mL lyzátu nebo připraveného vzorku
  • Výstup: 60 uL roztoku připraveného pro PCR, sekvenování nebo další analýzy

AURORA v činnosti VIDEO

Technická specifikace

Prezentace systému AURORA - aplikace