EpiQuest - Genome Wide DNA Methylation Analysis

11.03.2011 10:07

ZYMO Research poskytuje počínaje březnem 2011 službu EpiQuest - Genome Wide DNA Methylation Analysis.

Platforma EpiQuest™ Genome-Wide DNA Methylation Analysis Platform kombinuje Next-Gen sekvenování a inovativní bioinformatiku a klasickou bisulfátovou technologii.

✓ analýza metylace DNA v rámci celého genomu s rozlišením 1 báze

✓ nejlepší možné pokrytí pro CpG ostrůvky a promotory

✓ nízké vstupní množství DNA (<500ng genomické DNA), nízká cena, rychlé zpracování

✓ škálovatelnost požadovaných služeb (včetně vzorků nestandardních organismů)


Více informací na stránkách výrobce:

https://www.zymoresearch.com/service/epiquest-genome-wide-dna-methylation-analysis