Analýza DNA

Forenzní DNA servis poskytuje kompletní servis zpracování biologického materiálu v oblasti kriminalistické genetické identifikace, paternitních analýz a genetické genealogii:

 

- Genetické určení původu předků (analýza mitochondriální  DNA či Y-chromozómu)

- Určení otcovství

- Identifikace odesílatele anonymních dopisů
- Specifický průkaz spermatu a identifikace původce
- Identifikace kosterních pozůstatků, včetně historických nálezů
- Opakovaná analýza DNA a prověřování sporných případů, revizní expertizy
- DNA karta/Osobní genetický profil
- Zajištění biologických stop po pohřešovaných osobách
- Určování příbuzenského vztahu, včetně stanovení vaječnosti dvojčat

- Genetické testování příbuznosti u psů – CERTIFIKÁTY PŮVODU