IZOLACE A PURIFIKACE DNA

Věrnost metody použité pro izolaci / čištění DNA z biologických vzorků nebo z reakčních směsí je kriticky důležitá při zvažování úspěchu následné molekulární aplikace. Mnoho aplikací na bázi molekul (včetně PCR, Southern blottingu, automatizované sekvenování DNA, microarray atd.) vyžadují, aby postup čištění DNA vedl k vysokým výtěžkům vysoce kvalitní DNA. S tímto vědomím vědci ve společnosti Zymo Research vyvinuli řadu izolačních a purifikačních DNA kitů určených pro jednoduchou a rychlou izolaci DNA s vysokým výtěžkem a výbornou kvalitou z různých zdrojů vzorků.