IZOLACE A PURIFIKACE RNA

Kvalita RNA získaná z biologických vzorků nebo reakčních směsí má zásadní význam pro úspěch následných aplikací (real-time kvantitativní PCR, reverse-trasncription PCR, mikroskopické analýzy, analýza Northern blot, testy nuclease protection, mapování RNA, in vitro translace, konstrukce knihoven cDNA, atd.). Je tedy nezbytné, aby metody extrakce, čištění nebo izolace RNA z různých typů buněk a tkání produkovaly RNA s dostatečným výtěžkem a strukturální integritou. S ohledem na tuto skutečnost vědci společnosti Zymo Research vyvinuli řadu izolačních a purifikačních RNA kitů určených pro efektivní obnovu vysoce kvalitní RNA z různých zdrojů.