Zajišťování vzorků


Sběr a transport vzorků pro následnou analýzu nukleových kyselin je historicky obtížný kvůli degradaci nebo modifikaci DNA / RNA způsobené faktory prostředí a patogeny přítomnými ve vzorku. Současné metody sběru a přepravy vyžadují použití logistiky za studena, aby se zabránilo nebo zpomalilo procesu degradace. Stejně tak, pro transport patogenních vzorků, musí být provedena řada kroků, aby se patogen inaktivoval. Navíc, v závislosti na shromážděném vzorku, mohou být vyžadovány speciální přístroje nebo zařízení.

DNA / RNA Shield Zachovává genetickou integritu a profily exprese všech typů vzorků (buňky, tkáně, krev, plazma, sérum, sliny, moč, stolice apod.) při okolní teplotě. DNA a RNA mohou být izolovány přímo bez srážení nebo odstranění činidel (kompatibilita s většinou komerčně dostupných kitů pro čištění DNA a RNA). Inaktivuje infekční agens.